Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

O tym module

 

W tym module przeanalizujesz różne sposoby wywierania wpływu na jednostki i manipulacji nimi, gdy żyją w grupach. Główny nacisk zostanie położony na zrozumienie mechanizmów stojących za manipulacją psychospołeczną i jej wpływem na jednostki i społeczeństwo jako całość. Poznasz teoretyczne podstawy krytyki społecznej, przyjszymy się różnym formom manipulacji. Zbadasz także, w jaki sposób te taktyki są wykorzystywane do wspierania programów ideologicznych i jak wpływają one na opinię publiczną.

Ostatecznie kurs ma na celu głębsze zrozumienie złożoności manipulacji psychospołecznej i znaczenia krytycznego myślenia w poruszaniu się we współczesnym świecie.

O tym module
Join the conversation
Scroll to top