Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Fabrykowanie konfliktu społecznego

W złożonej mozaice współczesnego społeczeństwa sztuka fabrykowania konfliktów społecznych stała się powracającym narzędziem stosowanym zarówno przez populistycznych polityków, jak i media. Stosując wykalkulowaną taktykę komunikacyjną, sieją ziarno niezgody, wykorzystując siłę emocji i konstruując dychotomię między „nami” i „nimi”. Czyniąc to, starają się wspierać zbiorowe poczucie jedności i nacjonalistycznej dumy, jednocześnie demonizując tych, którzy odchodzą od przepisanej im ideologii.

Picture: Wouter Engler, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Skuteczność tej strategii wzrasta, gdy towarzyszy jej umiejętna manipulacja emocjonalna oraz strategiczne odwoływanie się do patriotyzmu i nacjonalizmu. W nadchodzącym rozdziale zagłębimy się w te zawiłe strategie komunikacyjne i szczegółowo zbadamy ich głęboki wpływ na utrwalanie podziałów społecznych.

Rola odwołań emocjonalnych

Kluczowym aspektem do zbadania jest rola odwoływań emocjonalnych w konstruowaniu konfliktu społecznego. Populiści zręcznie posługują się retoryką nasyconą emocjonalnym rezonansem, odwołując się do głęboko zakorzenionych nastrojów społeczeństwa. Dzięki umiejętnemu manipulowaniu strachem, złością lub poczuciem bycia ofiarą udaje im się zmobilizować jednostki do zjednoczenia się we wsparciu ich sprawy. To pogłębia podziały w społeczeństwie i podsyca atmosferę wrogości wobec tych, których postrzegają jako przeciwników.

Kluczowym elementem wytwarzania konfliktu społecznego jest narracja „my kontra oni”. Populiści umiejętnie tworzą wyimaginowaną dychotomię, wyznaczając jasne rozróżnienie między cnotliwą grupą własną a oczernianą grupą zewnętrzną. Ta narracja zapewnia ramy, dzięki którym jednostki postrzegają siebie jako część ekskluzywnego kolektywu, chroniącego swoją tożsamość, wartości i sposób życia przed postrzeganymi zagrożeniami zewnętrznymi. Konstrukcja tej narracji prowadzącej do podziałów sprzyja środowisku, w którym kwitną uprzedzenia, dyskryminacja i fragmentacja społeczna.

Nacjonalizm i patriotyzm jako środki w sfabrykowanych konfliktach

Dodatkowo odwoływanie się do nacjonalizmu i patriotyzmu odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu odbioru społecznego i mobilizowaniu poparcia dla wymyślonych konfliktów. Populiści umiejętnie odwołują się do głęboko zakorzenionych nastrojów patriotycznych, pozycjonując się jako orędownicy tożsamości narodowej i obrońcy tradycyjnych wartości. Odwołując się do wspólnego poczucia przynależności i przedstawiając postrzegane zagrożenie dla narodu, tworzą narrację, która głęboko przemawia do jednostek poszukujących stabilności i ochrony. Ta strategiczna manipulacja nacjonalizmem i patriotyzmem sprzyja silniejszej więzi między członkami grupy, utrwalając w ten sposób konflikt społeczny.

Analizując zawiłą sieć strategii komunikacyjnych wykorzystywanych do fabrykowania konfliktów społecznych, uzyskujemy krytyczny wgląd w dynamikę leżącą u podstaw podziałów społecznych.

W miarę jak poruszamy się po zawiłościach współczesnego społeczeństwa, coraz ważniejsza staje się krytyczna ocena napotykanych przez nas przekazów, kwestionowanie motywów stojących za ich konstrukcją i dążenie do świadomego zrozumienia, które wykracza poza sztuczne podziały.

Fabrykowanie konfliktu społecznego
Join the conversation
Scroll to top