Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)

Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)

About Course

Moduł ten ma na celu podniesienie świadomości, aby pokazać z perspektywy psychospołecznej różne sposoby, w jakie możemy być manipulowani jako jednostki żyjące w grupie, które można analizować i wykorzystywać do celów ideologicznych, zarówno w rzeczywistości, jak i w świecie wirtualnym.

Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
Scroll to top