Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Kim są “oni”?

W sferze dynamiki grupy powracający temat „oni” nabiera ogromnego znaczenia i odbija się echem w całej tej sekcji. Osoby z zewnątrz, osoby należące do innej grupy lub nie związane z żadną konkretną grupą są często określane jako „oni”.

Taka kategoryzacja „nich” może skutkować ich stygmatyzacją, przygotowując grunt pod propagację stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Stereotypowanie wiąże się z tendencją do wyolbrzymiania przekonań na temat odrębnych cech charakterystycznych dla określonych grup. Naturalnie zakorzeniają się uprzedzenia, sprzyjając negatywnemu podejściu do członków grupy, wspieranemu przez panujące stereotypy. Dyskryminacja z kolei oznacza przejaw negatywnych zachowań skierowanych przeciwko członkom grupy, zakorzenionych w istniejących wcześniej uprzedzeniach. Kiedy jednostki identyfikują się z celami grupy, często pojawia się głębokie poczucie więzi i zwiększona skłonność do współpracy. Niestety, przynależność ta może również rodzić niechęć do innych grup i odrzucenie jednostek we własnej grupie. Co więcej, porównywanie się do „obcych” może podsycać zwiększone poczucie własnej wartości i szczęścia, nieumyślnie podsycając stereotypy.

Strategie komunikacji emocjonalnej dla poczucia jedności

W zręcznych rękach populistycznych przywódców, ich strategie komunikacji emocjonalnej manipulują identyfikacją grupową, celowo podsycając negatywny wizerunek innych w celu kultywowania solidarności we własnej grupie. Umiejętnie odwołując się do uczuć patriotycznych i nacjonalizmu, budują wspólne poczucie tożsamości i wartości, umiejętnie ukazując je jako zagrożone przez siły zewnętrzne. Narracja ta tworzy atmosferę spójności i jedności w grupie, jednocześnie izolując i marginalizując osoby uważane za osoby z zewnątrz.

W rezultacie zastosowanie tych metod może wywołać atmosferę wrogości wobec osób z zewnątrz, działając jako katalizator polaryzacji społecznej, wzmacniając podziały w tkance społecznej. Zjawisko wynikające z takiej taktyki jest wylęgarnią wrogości i fragmentacji społecznej, co jeszcze bardziej zaostrza napięcia między różnymi grupami.

Kim są “oni”?
Join the conversation
Scroll to top