Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Czas na refleksję

Czas na krótką refleksję – sprawdź się:

Czas na refleksję
Join the conversation
Scroll to top