Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Nacjonalizm i patriotyzm

Nacjonalizm i patriotyzm odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu powiązań jednostek z własnym krajem. Koncepcje te są często wykorzystywane przez przywódców populistycznych do stworzenia poczucia jedności i tożsamości wśród swoich zwolenników, jednocześnie marginalizując tych, którzy nie podzielają tych samych uczuć nacjonalistycznych lub patriotycznych.

Identyfikacja nacjonalizmu:

  • Wywodzi się z idei państwa narodowego, rządzonego przez władzę polityczną.
  • Nacjonalizm wykorzystuje charakterystyczne symbole, takie jak flagi, hymny i obrazy patriotyczne, aby wyróżnić członków narodu.
  • Sprzyja patriotyzmowi poprzez zaszczepianie poczucia przynależności i identyfikacji z narodem.
  • Nacjonalizm obejmuje elementy takie jak język, tradycje, kultury, a czasami wspólna religia, przyczyniające się do tożsamości narodowej.
  • Niestety, nacjonalizm może także rodzić poczucie wyższości nad obywatelami innych narodów, co prowadzi do konfliktów i wojen.
  • Kładzie nacisk na przedkładanie interesu narodowego nad interesy indywidualne.

Identyfikacja patriotyzmu:

  • Patriotyzm wiąże się z poczuciem dumy i lojalności wobec własnego kraju.
  • Często przypisuje dużą wartość sentymentalną i ekonomiczną obiektom historycznym, symbolizującym dziedzictwo narodu.
  • Patrioci mają tendencję do wywyższania bohaterów narodowych i wyzwolicieli, czasami uważając ich za uosobienie wielkości.
  • Jednakże skrajne formy patriotyzmu mogą prowadzić do rasistowskich ataków na osoby uważane za niepatriotyczne.

Przywódcy populistyczni wykorzystują nacjonalizm i patriotyzm, aby wzbudzić poczucie solidarności wśród swoich zwolenników. Manipulują tymi koncepcjami, aby stworzyć podziały, etykietując tych, którzy nie zgadzają się z ich ideałami nacjonalistycznymi lub patriotycznymi, jako outsiderów lub odmieńców.

Co więcej, przywódcy populistyczni wykorzystują nacjonalizm i patriotyzm, aby uwypuklić postrzeganą niesprawiedliwość i domagać się bycia ofiarą swojego kraju . Mogą twierdzić, że ich naród był wykorzystywany przez inne narody lub uciskany przez skorumpowaną elitę, wywołując gniew i urazę wobec osób uważanych za odpowiedzialne. Zrozumienie zawiłej dynamiki nacjonalizmu i patriotyzmu ma kluczowe znaczenie w analizie strategii stosowanych przez przywódców populistycznych.

 


Picture Victor Orban: Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Nacjonalizm i patriotyzm
Join the conversation
Scroll to top