Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Czas na refleksję

Czy jesteś gotowy na krótką refleksję? Czekają na Ciebie dwa pytania.

Czas na refleksję
Join the conversation
Scroll to top