Witamy

Przeciwdziałanie populizmowi poprzez aktywne obywatelstwo europejskie!


Współczesne konflikty w Europie

Europa, niegdyś uważana za kontynent jedności i współpracy, w ostatnich latach zmagała się z przynajmniej kilkoma konfliktami.


Obniżenie wieku wyborczego do 16 lat w UE

Naturalny krok w demokracji czy ryzyko rozwoju populizmu?
Ewolucja ruchów populistycznych w Europie

Słowo populizm jest coraz częściej obecne w sferze publicznej oraz w kontekście politycznym, co wynika z szerokiego wzrostu tego zjawiska w dyskursach i wypowiedziach osobistych i zbiorowych.


Projekt We- Europeans (My-Europejczycy) dąży do wzmocnienia działań na rzecz obywatelstwa europejskiego i Europy, w której dominuje integracja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i brak jest miejsca na dyskryminację. Podejmowane działania wspierają obronę podstawowych wartości Unii Europejskiej: poszanowanie godności ludzkiej, praw człowieka, wolność, demokrację równość i praworządność.

Populizm i polityczna alienacja to zagrożenia dla wszystkich demokracji w Europie. Przeciwdziałanie populizmowi jest wyzwaniem dla podmiotów politycznych i społeczeństwa obywatelskiego, kadry edukacyjnej, dziennikarzy i innych osób, które w życiu zawodowym borykają się z populizmem.To również wyzwanie dla obywateli europejskich, którzy w życiu prywatnym mają do czynienia z populizmem. My-Europejczycy udzielają wsparcia obu grupom docelowym.


    Ludzie, którzy zmagają się z populizmem w ich codziennym życiu. . W obecnej politycznie gorącej atmosferze prawie każda rozmowa w pewnym momencie staje się polityczna. Może to dotyczyć dyskusji o najnowszych przepisach związanych z pandemią Covid, zamknięciu szkół, konsekwencjach dla miejsca pracy itp. My Europejczycy oferuje:
    • Wiedzę: Tematyczne artykuły i informacje na blogu, fakty, filmy wyjaśniające działanie UE i jej osiągnięcia.
    • Zaangażuj się Pomoce do dyskusji i argumentacji, seria wywiadów na temat obywatelstwa europejskiego i inne zasoby.

Aktorzy ze świata edukacji, polityki, mediów, nauki i społeczeństwa obywatelskiego wymiana i rozwijanie transnarodowych i interdyscyplinarnych strategii przeciwko populizmowi. Celem jest sformułowanie wspólnych europejskich odpowiedzi na wspólny europejski problem. Powinno to odbywać się poprzez m.in. tworzenie sieci praktyków, wymianę informacji, wzajemne uczenie się i ukierunkowane treści edukacyjne, użycie specyficznych narzędzi w tym MOOC, który służy konkretnym potrzebom.

Przewiń na górę