Zaangażuj się

Jesteśmy Europejczykami – co to oznacza i dlaczego powinniśmy aktywnie stawać w obronie Europy i wartości europejskich. Od 1957 r. Unia Europejska osiągnęła wiele sukcesów, które przyniosły korzyści mieszkańcom Europy i całego świata. Te osiągnięcia to:

  • pokój na kontynencie
  • freedom for its citizens to live, study or work anywhere in the EUswoboda wyboru miejsca zamieszkania, nauki lub pracy w całej UE dla wszystkich Europejczyków
  • największy na świecie jednolity rynek
  • wsparcie i pomoc rozwojowa dla milionów ludzi na całym świecie.

Czytaj więcej na stronie Unii Europejskiej.

Wielu wyzwaniom, przed którymi stoimy – czy to zmiany klimatyczne, migracja, terroryzm czy pandemie – można skutecznie stawić czoła jedynie w drodze współpracy międzynarodowej. Europa oferuje platformę umożliwiającą znalezienie wspólnych rozwiązań tych globalnych wyzwań.

Istnieje zatem kilka istotnych powodów, aby stanąć w obronie Europy i przeciwstawić się populizmowi. Sprawdź:

  • Pomoce argumentacyjne w radzeniu sobie z retoryką populistyczną: Kiedy warto interweniować, a kiedy nie warto, wskazówki dotyczące komunikacji i retoryki oraz scenariusze ćwiczeń.
  • Jesteśmy Europejczykami: Wywiady z ludźmi z różnych krajów na temat ich poglądów dotyczących Europy i tego, co sprawia, że ​​czują się Europejczykami.
  • Zaangażowanie: Przykłady organizacji i inicjatyw, które są aktywne społecznie, kulturowo, środowiskowo lub politycznie, jako inspiracja i możliwości, aby samemu stać się aktywnym.
Przewiń na górę