Informacja

Współczesne konflikty w Europie

Katalizator populizmu i podziałów

Europa, niegdyś uważana za kontynent jedności i współpracy, w ostatnich latach zmagała się z przynajmniej kilkoma konfliktami. Trwające spory między Cyprem a Turcją, wznowiony obecnie konflikt izraelsko-palestyński, a także twająca do 2022 r. wojna między Ukrainą a Rosją nie tylko wzmocniły napięcia regionalne, ale mogą także znacząco zaostrzyć podziały w Europie. W tym artykule zbadamy, jak te konflikty wpływają na nasz kontynent i potencjalnie napędzają wzrost populizmu.

Konflikt cypryjsko-turecki to długotrwały spór dotyczący podzielonej wyspy Cypr…

Ewolucja ruchów populistycznych w Europie

Słowo populizm jest coraz częściej obecne w sferze publicznej oraz w kontekście politycznym, co wynika z szerokiego wzrostu tego zjawiska w dyskursach i wypowiedziach osobistych i zbiorowych.

PODCAST DZIENNIE UTRZYMUJE POPULISTÓW Z DALA

Aby w pełni zrozumieć populizm, ważne jest, aby poznać historię i mechanizmy, które prowadzą do tego, że coś się dzieje, niektórzy przywódcy przejmują władzę i tak dalej.

ChatGPT – ryzyko czy zysk dla wartości europejskich?

Na temat ChatGPT mówi się wszędzie. Wcwielu artykułach omawia się, czy stanowi większe ryzyko, czy korzyść. Włochy tymczasowo go zakazały, co zapoczątkowało krytyczną ocenę wielu władz.

Populistyczny udział w głosowaniu z ostatnich 12 lat

Populizm w Europie

Populizm od lat silnie rośnie w całej Europie. Partie populistyczne są wyraźnie reprezentowane w parlamentach niemal wszystkich krajów europejskich, a ich udział w głosowaniu rośnie. Nie można zaprzeczyć, że wiele osób czuje się reprezentowanych przez tezy i ruchy populistyczne. Populiści zyskują na znaczeniu ze względu na rosnące wśród obywateli niezadowolenie i niechęć do polityki.

Jest to spowodowane m.in. wydarzeniami związanymi z globalizacją i szybkimi zmianami technologicznymi, które są trudne do zrozumienia i wpływają na życie osobiste. Inną przyczyną jest mnogość kryzysów od 2001 roku, a zwłaszcza ostatniej dekady, takich jak europejski kryzys zadłużenia, kryzys uchodźczy, BREXIT czy Covid-19.


Przewiń na górę