Informacja

Dlaczego jedynie połowa osób w Polsce uczetniczy w wyborach

Minęło zaledwie kilka dni, od kiedy Polacy i Polki wybrali się od urn wyborczych, by kolejny raz zagłosować. W zeszłą niedzielę (7 kwietnia) w Polsce odbyły się wybory samorządowe – wybieraliśmy m.in. prezydentów miast, burmistrzów, radnych i lokalnych polityków, którzy będą nas reprezentować przez kolejne lata. A może zaledwie połowę z nas? Kolejny raz bowiem wielu spejalistów od wyborów zwracało uwagę nie tyle na wynik samego głosowania, co na rozczarowującą frekwencję wyborczą – w głosowaniu wzieło udział niecałe 52 proc. uprawnionych do tego Polek i Polaków. Nawet Państwowa Komisja Wyborcza (instytucja odpowiedzialna za organizowanie wyborów w Polsce) przyznała, że wynik ten trudno uznać za satysfakcjonujący i politycy powinni przemyśleć, dlaczego dotarli ze swoim przekazem jedynie do około połowy polskiego społeczeństwa. …

Przy okazji niemal każdych wyborów, i to niezależnie od kraju, w debacie społecznej pojawiają się liczne pytania. Większość dylematów dotyczy oczywiście kandydatów lub partii, które uczestniczą w danych wyborach, ale warto zwrócić uwagę również na dyskusje dotyczące bardziej formalnych kwestii.

Tego typu dylematów jest wiele. Czy celowe nieuczestniczenie w wyborach powinno być karane? Jaka ordynacja wyborcza jest najlepsza? Czy powinna istnieć możliwość głosowania online? A wreszcie: jakie powinna być dolna granica wieku, pozwalająca czynnie uczestniczyć w wyborach? To właśnie na tym ostatnim aspekcie chcielibyśmy się skupić, przedstawiając argumenty za i przeciw, a także obecną granicę wieku wyborczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz możliwe, przyszłe kierunki zmian w tym aspekcie.

Wszyscy słyszeliśmy o fake newsach. Niewątpliwie ważną rolę w ich promowaniu odegrała globalizacja i demokratyzacja. Nie możemy zapominać, że fałszywe wiadomości są zjawiskiem społecznym, ale żadne zjawisko społeczne nie istnieje niezależnie od całego systemu społecznego, którego jest częścią [1]. Można zatem uznać, że problematyce fake nesów towarzyszy to, co Charles Taylor nazwał (etyczną) kulturą autentyczności. Według Taylora[2] troska o autentyczność zaczęła się dopiero w XVIII wieku: „Zakłada się, że istnieje pewien sposób bycia człowiekiem, który jest mój. Formułując tę ​​oryginalność, definiuję siebie poprzez realizację potencjału, który jest wyłącznie mój”. To właśnie można uznać za tło dla zrozumienia współczesnego ideału autentyczności i celów samorealizacji.

Przenikanie się sztucznej inteligencji, dezinformacji i populizmu w erze cyfrowej

Splot sztucznej inteligencji (AI) i dezinformacji zrodził skomplikowaną sieć, która jest powiązana ze wzrostem populizmu w dobie przeciążenia informacyjnego[1]. ..

Populizm sprawiedliwości

Jedną z broni, która czyni populizm silnym, są wieloletnie postępowania sądowe. We Włoszech często zdarza się, że rozprawa kończy się dopiero po ponad dekadzie…

Radzenie sobie z prawami demokratycznymi

W lutym 2024 r. we Włoszech nasiliły się represje wobec demonstracji studenckich na rzecz Palestyny. Niepokojące wydarzenia miały miejsce w Bolonii,…

Współczesne konflikty w Europie

Katalizator populizmu i podziałów

Europa, niegdyś uważana za kontynent jedności i współpracy, w ostatnich latach zmagała się z przynajmniej kilkoma konfliktami. Trwające spory między Cyprem a Turcją, wznowiony obecnie konflikt izraelsko-palestyński, a także twająca do 2022 r. wojna między Ukrainą a Rosją nie tylko wzmocniły napięcia regionalne, ale mogą także znacząco zaostrzyć podziały w Europie. W tym artykule zbadamy, jak te konflikty wpływają na nasz kontynent i potencjalnie napędzają wzrost populizmu.

Konflikt cypryjsko-turecki to długotrwały spór dotyczący podzielonej wyspy Cypr…

Ewolucja ruchów populistycznych w Europie

Słowo populizm jest coraz częściej obecne w sferze publicznej oraz w kontekście politycznym, co wynika z szerokiego wzrostu tego zjawiska w dyskursach i wypowiedziach osobistych i zbiorowych.

PODCAST DZIENNIE UTRZYMUJE POPULISTÓW Z DALA

Aby w pełni zrozumieć populizm, ważne jest, aby poznać historię i mechanizmy, które prowadzą do tego, że coś się dzieje, niektórzy przywódcy przejmują władzę i tak dalej.

ChatGPT – ryzyko czy zysk dla wartości europejskich?

Na temat ChatGPT mówi się wszędzie. Wcwielu artykułach omawia się, czy stanowi większe ryzyko, czy korzyść. Włochy tymczasowo go zakazały, co zapoczątkowało krytyczną ocenę wielu władz.

Populistyczny udział w głosowaniu z ostatnich 12 lat

Populizm w Europie

Populizm od lat silnie rośnie w całej Europie. Partie populistyczne są wyraźnie reprezentowane w parlamentach niemal wszystkich krajów europejskich, a ich udział w głosowaniu rośnie. Nie można zaprzeczyć, że wiele osób czuje się reprezentowanych przez tezy i ruchy populistyczne. Populiści zyskują na znaczeniu ze względu na rosnące wśród obywateli niezadowolenie i niechęć do polityki.

Jest to spowodowane m.in. wydarzeniami związanymi z globalizacją i szybkimi zmianami technologicznymi, które są trudne do zrozumienia i wpływają na życie osobiste. Inną przyczyną jest mnogość kryzysów od 2001 roku, a zwłaszcza ostatniej dekady, takich jak europejski kryzys zadłużenia, kryzys uchodźczy, BREXIT czy Covid-19.


Przewiń na górę