Informacja

Ewolucja ruchów populistycznych w Europie

Słowo populizm jest coraz częściej obecne w sferze publicznej oraz w kontekście politycznym, co wynika z szerokiego wzrostu tego zjawiska w dyskursach i wypowiedziach osobistych i zbiorowych.

PODCAST DZIENNIE UTRZYMUJE POPULISTÓW Z DALA

Aby w pełni zrozumieć populizm, ważne jest, aby poznać historię i mechanizmy, które prowadzą do tego, że coś się dzieje, niektórzy przywódcy przejmują władzę i tak dalej.

Populistyczny udział w głosowaniu z ostatnich 12 lat

Populizm w Europie

Populizm od lat silnie rośnie w całej Europie. Partie populistyczne są wyraźnie reprezentowane w parlamentach niemal wszystkich krajów europejskich, a ich udział w głosowaniu rośnie. Nie można zaprzeczyć, że wiele osób czuje się reprezentowanych przez tezy i ruchy populistyczne. Populiści zyskują na znaczeniu ze względu na rosnące wśród obywateli niezadowolenie i niechęć do polityki.

Jest to spowodowane m.in. wydarzeniami związanymi z globalizacją i szybkimi zmianami technologicznymi, które są trudne do zrozumienia i wpływają na życie osobiste. Inną przyczyną jest mnogość kryzysów od 2001 roku, a zwłaszcza ostatniej dekady, takich jak europejski kryzys zadłużenia, kryzys uchodźczy, BREXIT czy Covid-19.


Przewiń na górę