O projekcie My-Europejczycy

Populizm od lat silnie rośnie w całej Europie. Partie populistyczne są wyraźnie reprezentowane w parlamentach niemal wszystkich krajów europejskich, a wiele osób czuje się reprezentowanych przez populistyczne tezy i ruchy.


We-Europeans to projekt finansowany przez UE, którego celem jest przeciwdziałanie populizmowi przy pomocy wartości obywatelstwa europejskiego. Buduje w duchu optymizmu, projektuje materiały i oferty edukacyjne na poziomie merytorycznym i emocjonalnym.

Od lata 2022 r. do wyborów europejskich w 2024 r. będziemy wykorzystywać tę platformę internetową do publikowania treści informujących, zachęcających do refleksji i pokazujących, dlaczego warto opowiadać się za europejskimi wartościami. Oferowane będą pomoce wspierające argumentację i treści edukacyjne. Dla osób, zawodowo zmagających się z populizmem, oferujemy uczestnictwo we wspólnocie praktyków i czekamy na stymulującą i otwartą wymianę!


Z niecierpliwością czekamy na wymianę pomysłów z Państwem i ekscytujące wyniki projektu. Żyjmy razem we Wspólnocie Europejskiej.

Współpraca

Są to organizacje partnerskie projektu, odpowiedzialne za opracowanie różnych wyników oraz zespół inicjujący dla naszej europejskiej społeczności praktyków:

Wisamar Bildungsgesellschaft to organizacja non-profit z siedzibą w Lipsku w Niemczech, której celem jest promowanie edukacji oraz tolerancji i zrozumienia międzynarodowego. Od momentu powstania Wisamar Bildungsgesellschaft angażuje się we współpracę i wymianę na poziomie europejskim i międzynarodowymmiędzy innymi w pracach przy projektach UE, ale także na kursach integracyjnych, w spotkaniach, gdzie opowiadane są historie międzykulturowe i warsztatach. Wisamar jest inicjatorem i koordynatorem We-Europejczyków. » Stronie internetowej

Deutsche Toleranzstiftung, lub DTS („Niemiecka Fundacja Tolerancji“), to fundacja z Lipska w Saksonii, która koncentruje się na działaniach międzykulturowych i międzyreligijnych. Została założona w 2019 roku przez znanego dziennikarza i moderatora Tagesschau, Constantina Schreibera, aby właczyć do rozmowy ludzi o różnych opiniach. Ich projekty są zaangażowane w zmianę perspektyw, dialog i poszerzanie horyzontów. Celem fundacji jest propagowanie internacjonalizmu, tolerancji we wszystkich dziedzinach kultury oraz idei międzynarodowego porozumienia. » »Stronie internetowej

Stowarzyszenie Programów Edukacyjnych OpenEurope jest organizacją non-profit z główną siedzibą w Reus (Hiszpania). Jest to centrum edukacyjne i szkoleniowe oferujące bezpośrednio nieformalne i nieformalne możliwości uczenia się młodym ludziom, osobom pracującym z młodzieżą i dorosłym oraz pomagające im uczestniczyć w programach europejskich. Ma również na celu promowanie udziału obywateli w projektach i programach społecznych na poziomie lokalnym. OpenEurope jest jedynym kwalifikowanym punktem w europejskiej sieci EURODESK prowincji Tarragona. » Stronie internetowej

Uniwersytet Aveiro w Portugalii ijest młodą uczelnią kształcącą ponad 15000 studentów na studiach stacjonarnych. Uniwersytet ma silny profil badawczy, unikalny model zarządzania (16 wydziałów, 4 szkoły politechniczne i różne ośrodki szkoleniowe), działając jako regionalna sieć edukacji i szkoleń, jednocześnie promując silne powiązania z otaczającą społecznością. Uniwersytet jest członkiem Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (ECIU), kilku innych międzynarodowych sieci doskonałości, a także Uniwersytetu ECIU w ramach inicjatywy UE Uniwersytety. » Stronie internetowej

Eurosuccess Consulting z Cypru jest organizacją konsultingowo-szkoleniową działającą w obszarze zarządzania projektami, oferuje usługi szkoleniowe i konsultingowe w sektorze dorosłych. Posiada bogate doświadczenie w projektach ponadnarodowych i współpracy ponadnarodowej. Organizacja uczestniczyła również w projektach europejskich dotyczących edukacji obywatelskiej, włączenia społecznego i różnorodności. Eurosuccess jest członkiem różnych europejskich stowarzyszeń i grup roboczych, szkoleń, wydarzeń i konferencji, przyczyniających się do rozwoju strategii UE oraz organizacji wspierających. » Stronie internetowej

The Fundacja Autokreacja wspiera aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim poprzez różnorodne inicjatywy. Przyczynia się do rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego i gospodarczego Polski. Od ponad 10 lat organizuje różne inicjatywy w dziedzinie zaangażowania obywatelskiego i uczestniczą w sieciach takich jak „Yourope”, sieć 8 europejskich miast, skoncentrowana na młodzieży i ich roli w teraźniejszości i przyszłości Europy, czy Imagine Europe który ma na celu zmniejszenie fali nadchodzącego eurosceptycyzmu i eurofobii. » » Stronie internetowej

Polygonal ma ustabilizowaną historię lokalnego aktywizmu i pracy oddolnej, ale od wielu lat angażuje się również we współpracę europejską. Stowarzyszenie ma siedzibę w gminie Cori we Włoszech i prowadzi lokalny magazyn OpenCori, w którym omawia się wiele tematów, a dokumenty są analizowane i upraszczane dla szerszej populacji (polityki europejskie, decyzje państwowe, nowości regionalne itp.). » Stronie internetowej

Grecki Instytut Dyplomacji Kulturalnej Holandia (HICD NL) z oddziałem w Rotterdamie jest naukową organizacją pozarządową. Jego Komitet Generalny tworzą interesariusze rozwoju lokalnego i specjaliści z różnych sektorów społeczeństwa obywatelskiego i państw członkowskich UE. Angażując się w badania i rozwój różnych dziedzin dyplomacji kulturowej, HICD NL ma na celu budowanie mostów zaufania i współpracy. Przyczynia się to do wzmocnienia więzi dyplomatycznych, poprawia relacje między narodami oraz komunikuje uniwersalne wartości i zasady, które może przekazać tylko kultura. » Stronie internetowej

Przewiń na górę