Over het We-Europeanen-project

Het populisme groeit al jaren sterk in heel Europa. Populistische partijen zijn duidelijk vertegenwoordigd in parlementen in bijna alle Europese landen en veel mensen voelen zich vertegenwoordigd door populistische stellingen en bewegingen.


We-Europeans is een door de EU gefinancierd project dat populisme wil tegengaan met de waarden van Europees burgerschap. Het bouwt voort op een geest van optimisme, ontwerpt materialen en educatieve aanbiedingen die het feitelijke en emotionele niveau dienen.

Vanaf de zomer van 2022 tot de Europese verkiezingen in 2024 zullen we dit webplatform gebruiken om content te publiceren die informeert, aanzet tot reflectie en laat zien waarom het de moeite waard is om op te komen voor Europese waarden. Argumentatiehulpmiddelen en leerinhouden worden aangeboden. Voor actoren die beroepsmatig met populisme worden geconfronteerd, bieden we deelname aan een community of practice en kijken we uit naar een prikkelende en open uitwisseling!


We verheugen ons op het uitwisselen van ideeën met u en op spannende projectresultaten. Laten we samen de Europese Gemeenschap leven.

Vennootschap

Dit zijn de partnerorganisaties van het project, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de verschillende resultaten en het lanceringsteam voor onze Europese praktijkgemeenschap:

Wisamar Bildungsgesellschaft is een non-profitorganisatie gevestigd in Leipzig, Duitsland, die tot doel heeft onderwijs, tolerantie en internationaal begrip te bevorderen. Wisamar Bildungsgesellschaft zet zich sinds de oprichting in voor samenwerking en uitwisseling op Europees en internationaal niveau. Dit wordt gerealiseerd in EU-projectwerk, maar ook in inburgeringscursussen, vertelcafés voor interculturele uitwisseling en workshops. Wisamar is initiatiefnemer en coördinator van We-Europeans. » Website

Deutsche Toleranzstiftung, of DTS („Duitse stichting voor tolerantie“), is een stichting uit Leipzig in Saksen, die zich richt op interculturele en interreligieuze activiteiten. Het werd in 2019 opgericht door de bekende journalist en Tagesschau-moderator Constantin Schreiber om bij te dragen om mensen met verschillende meningen weer in gesprek te brengen. Hun projecten zetten zich in voor het veranderen van perspectieven, dialoog en het verbreden van horizonnen. Het doel van de stichting is het bevorderen van internationalisme, tolerantie op alle gebieden van cultuur en het idee van internationaal begrip. » Website

De Vereniging van Educatieve programma’s OpenEurope is een non-profit organisatie met het hoofdkantoor in Reus (Spanje). Het is een onderwijs- en opleidingscentrum dat rechtstreeks informele en niet-formele leermogelijkheden biedt aan jongeren, jeugdwerkers en volwassenen en hen helpt deel te nemen aan Europese programma’s. Het is ook bedoeld om de deelname van burgers aan sociale projecten en programma’s op lokaal niveau te bevorderen. OpenEurope is het enige gekwalificeerde vermenigvuldigingspunt in de provincie Tarragona van het Europese netwerk EURODESK. » Website

Universiteit van Aveiro in Portugal een jonge universiteit met meer dan 15000 voltijdstudenten. De universiteit heeft een sterk onderzoeksprofiel, een uniek bestuursmodel (16 afdelingen, 4 polytechnische scholen en verschillende opleidingscentra), die optreedt als een regionaal netwerk voor onderwijs en opleiding en tegelijkertijd sterke banden met de omringende gemeenschap bevordert. De universiteit is lid van het European Consortium of Innovative Universities, de ECIU, van verschillende andere internationale universitaire topnetwerken en ook van de ECIU University in het kader van het EU Universities-initiatief. » Website

Eurosuccess Consulting uit Cyprus is een Consulting & Trainingsorganisatie actief op het gebied van projectmanagement, training & consulting services in de volwasssenen sector. Het heeft diepgaande ervaring met transnationale projecten en transnationale samenwerking en heeft al gewerkt in Europese projecten op het gebied van burgerschapsvorming, inclusie en diversiteit. Eurosucces als lid van verschillende Europese verenigingen en werkgroepen, trainingen, evenementen en conferenties, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de EU-strategieën en organisaties ondersteunt. » Website

De Stichting Autokreacja heeft tot doel de actieve deelname aan een maatschappelijk middenveld te bevorderen door middel van verschillende initiatieven. Ze dragen bij aan de beschaving, culturele en economische ontwikkeling van Polen. Al meer dan 10 jaar organiseren ze verschillende initiatieven op het gebied van burgerbetrokkenheid en namen ze deel aan netwerken zoals “Yourope”, een netwerk van 8 Europese steden, gericht op jongeren en hun rol in het heden en de toekomst van Europa, of Imagine Europe dat gericht is op het verminderen van de golf van opkomend eurosceptisme en eurofobie. » Website

Polygonal heeft een stabiel verhaal van lokaal activisme en werk aan de basis, maar is ook al vele jaren betrokken bij Europese samenwerking. De vereniging is gevestigd in de gemeente Cori in Italië en beheert het lokale tijdschrift OpenCori waar veel onderwerpen worden besproken en documenten worden verwerkt en vereenvoudigd voor de bredere bevolking (Europees beleid, overheidsbesluiten, regionale nieuwigheden enz.). » Website

Hellenic Institute of Cultural Diplomacy Netherlands (HICD NL) met haar vestiging in Rotterdam is een wetenschappelijke niet-gouvernementele organisatie. Het Algemeen Comité wordt gevormd door belanghebbenden op het gebied van lokale ontwikkeling en specialisten uit verschillende sectoren van het maatschappelijk middenveld en de Europese lidstaten. Door onderzoek te doen en de verschillende gebieden van culturele diplomatie te ontwikkelen, wil HICD NL bruggen bouwen, vertrouwen en samenwerking vergroten. Dit draagt bij aan het versterken van diplomatieke banden, verbetert de betrekkingen tussen naties en communiceert universele waarden en principes die alleen cultuur kan overbrengen. » Website

Schuiven naar boven