Informatie

modern conflicten en europa

Europa, ooit beschouwd als een continent van eenheid en samenwerking, heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met verschillende sluimerende conflicten. De aanhoudende geschillen tussen Cyprus en Turkije, het nu opnieuw oplaaiende Israëlisch-Palestijnse conflict …

Populisme en nederland

Bij het horen van het woord ‘populisme’ gaat ieders gedachten automatisch naar het idee van ‘het volk’. De afgelopen jaren lijkt deze term echter een heel andere betekenis te hebben gekregen, voornamelijk vanwege de vele uitdagingen die zich op het Europese continent hebben voorgedaan…

Verlaging van de stem-gerechtigde leeftijd naar 16

Bij vrijwel elke verkiezing, ongeacht het land, rijzen er talloze vragen in het maatschappelijke debat. De meeste dilemma’s hebben uiteraard betrekking op de kandidaten of partijen die aan een bepaalde verkiezing deelnemen, maar het is ook de moeite waard om aandacht te besteden aan discussies over meer formele kwesties.

populisme en europa

Het populisme groeit al jaren sterk in heel Europa. Populistische partijen zijn duidelijk vertegenwoordigd in parlementen in bijna alle Europese landen en hun stemmenaandeel neemt toe. Het valt niet te ontkennen dat veel mensen zich vertegenwoordigd voelen door populistische stellingen en bewegingen.

Populisme en nederland

Bij het horen van het woord ‘populisme’ gaat ieders gedachten automatisch naar het idee van ‘het volk’. De afgelopen jaren lijkt deze term echter een heel andere betekenis te hebben gekregen, voornamelijk vanwege de vele uitdagingen die zich op het Europese continent hebben voorgedaan…

De evolutie van de populistische beweging

Het woord populisme is steeds meer aanwezig in de publieke sfeer en in de politieke context, als gevolg van de brede en snelle toename van dit fenomeen in persoonlijke en collectieve discoursen en uitingen. De definitie die het meest wordt gebruikt om het concept populisme te identificeren, …

populisme en europa

Het populisme groeit al jaren sterk in heel Europa. Populistische partijen zijn duidelijk vertegenwoordigd in parlementen in bijna alle Europese landen en hun stemmenaandeel neemt toe. Het valt niet te ontkennen dat veel mensen zich vertegenwoordigd voelen door populistische stellingen en bewegingen.

Populisme en nederland

Bij het horen van het woord ‘populisme’ gaat ieders gedachten automatisch naar het idee van ‘het volk’. De afgelopen jaren lijkt deze term echter een heel andere betekenis te hebben gekregen, voornamelijk vanwege de vele uitdagingen die zich op het Europese continent hebben voorgedaan…

Onderzoek naar kunstmatige intelligentie in het tijdperk van het populisme

Technologische ontwikkeling en vooruitgang hebben uiteindelijk bijna elk aspect van het leven van mensen over de hele wereld veranderd en revolutionair veranderd: van de manier waarop ze werken, ze communiceren met elkaar, ze kopen producten of diensten en de manier waarop ze reizen.

Schuiven naar boven