Informatie

populisme en europa

Het populisme groeit al jaren sterk in heel Europa. Populistische partijen zijn duidelijk vertegenwoordigd in parlementen in bijna alle Europese landen en hun stemmenaandeel neemt toe. Het valt niet te ontkennen dat veel mensen zich vertegenwoordigd voelen door populistische stellingen en bewegingen.

Populisme en nederland

Bij het horen van het woord ‘populisme’ gaat ieders gedachten automatisch naar het idee van ‘het volk’. De afgelopen jaren lijkt deze term echter een heel andere betekenis te hebben gekregen, voornamelijk vanwege de vele uitdagingen die zich op het Europese continent hebben voorgedaan…

Onderzoek naar kunstmatige intelligentie in het tijdperk van het populisme

Technologische ontwikkeling en vooruitgang hebben uiteindelijk bijna elk aspect van het leven van mensen over de hele wereld veranderd en revolutionair veranderd: van de manier waarop ze werken, ze communiceren met elkaar, ze kopen producten of diensten en de manier waarop ze reizen.

Schuiven naar boven