Populistische argumenten weerleggen is niet zo eenvoudig, omdat ze vaak gepaard gaan met sterke emoties. In het privéleven speelt nog een factor: mensen met wie men goed kan opschieten, als buren, in de sportclub of zelfs onder vrienden of familie, uiten meningen die men niet meer begrijpt, waar men iets op zou willen tegenspreken zonder de ander te veel te schofferen en het risico lopen hem of haar te verliezen. Afhankelijk van met wie je te maken hebt, is ook moed nodig om populisten tegen te gaan.

Op dit deel van het webplatform ontwikkelen we gedurende de jaren 2022 – 2024:

  • Discussie- en argumentatiehulpmiddelen
  • Een reeks interviews over Europees burgerschap
  • Verdere middelen om u te ondersteunen bij het tegengaan van populisme

Schuiven naar boven