Welkom

Populisme tegengaan door actief Europees burgerschap!

We-Europeans wil de pleidooien voor Europees burgerschap en voor een Europa, waarin inclusie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie prevaleren, versterken. Dit betekent het aanmoedigen om op te komen voor de fundamentele waarden van de Europese Unie: respect voor de menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat.

Populisme en politieke vervreemding zijn bedreigingen voor alle democratieën in Europa. En het tegengaan van populisme is een uitdaging voor politieke en maatschappelijke actoren, onderwijspersoneel, journalisten en anderen die in hun beroepsleven met populisme worden geconfronteerd, maar ook voor Europese burgers die in hun privéleven met populisme worden geconfronteerd. We-Europeans ondersteunt beide doelgroepen.


    Mensen die in hun dagelijks leven met populisme worden geconfronteerd. . In de huidige politiek verhitte atmosfeer wordt bijna elk gesprek op een gegeven moment politiek, of het nu gaat over de laatste Corona-regelgeving, de sluiting van scholen, gevolgen voor de werkplek, enz. We-Europeanen geeft:
    • Kennis: thematische blogartikelen en informatie, feitencontrole, verklarende video’s over de EU en haar prestaties
    • Ondersteuning: Discussie- en argumentatiehulpmiddelen, een reeks interviews over Europees burgerschap, meerdere bronnen

Actoren uit het onderwijs, de politiek, de media, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld om transnationale en interdisciplinaire strategieën tegen populisme uit te wisselen en te ontwikkelen. Het doel is om gemeenschappelijke Europese antwoorden te formuleren op een gemeenschappelijk Europees probleem. Dit zou moeten gebeuren door te netwerken in de vorm van een community of practice, door uitwisseling, wederzijds leren en gerichte leerinhoud in een toolbox inclusief een MOOC, die inspeelt op concrete behoeften, nieuwe wetenschappelijke bevindingen opneemt en creatieve, nieuwe benaderingen van oplossingen overweegt.

Nieuws

We-Europeans workshop, 13 – 15 juni 2022 in Leizig, Duitsland

De We-Europeans workshops die plaatsvond van 13 – 15 juni 2022 in Leipzich, Duitsland, gaf achtergrondinformatie over populisme en populistische retoriek, praktische tips en mogelijke methoden om tegengas te geven. En ruimte voor uitwisseling en netwerken tussen de 30 deelnemers uit zeven Europese landen.


Hoe populistisch ben je?

We hebben het over populisme en populisten, maar heeft u zich ooit afgevraagd hoe populistisch u bent en welke bekende politici het dichtst bij uw opvattingen staan?

Feit of nep?

De verspreiding van nepnieuws en samenzweringtheorie in de sociale media hangt nauw samen met de opkomst van het populisme Kunt u altijd het onderscheid maken? Feit of nep?


Collection of Good Practices from European countries on countering populism

From: Vasilia Filippou

The partnership, as it’s moving towards the implementation of the project, has collected good practices from all partners’ countries on countering populism.
Cyprus, participates in the EU Youth Dialogue, with the Cyprus Youth Council, the Youth Board of Cyprus and the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth. This EU mechanism that gives the opportunity to young people and decision-makers to discuss youth related issues. The dialogue is taking place in the framework oof the EU Youth Strategy 2019-2027, which focuses on three main core areas ‘connect, engage and empower’ and encourages cooperation between the EU countries in respect to all issues concerning young people. Such initiative, protects the European values within the countries participate.


Schuiven naar boven