Welkom

Populisme tegengaan door actief Europees burgerschap!


FNP STEUNT EINDELIJK

…de voorgestelde spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. (NEP)
online evenement

Het tweede online evenement over media en populisme vond plaats op 4 mei 2023.Populisme en Nederland

Bij het horen van het woord ‘populisme’ gaat ieders gedachten automatisch naar het idee van ‘het volk’.
We-Europeans wil de pleidooien voor Europees burgerschap en voor een Europa, waarin inclusie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie prevaleren, versterken. Dit betekent het aanmoedigen om op te komen voor de fundamentele waarden van de Europese Unie: respect voor de menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat.

Populisme en politieke vervreemding zijn bedreigingen voor alle democratieën in Europa. En het tegengaan van populisme is een uitdaging voor politieke en maatschappelijke actoren, onderwijspersoneel, journalisten en anderen die in hun beroepsleven met populisme worden geconfronteerd, maar ook voor Europese burgers die in hun privéleven met populisme worden geconfronteerd. We-Europeans ondersteunt beide doelgroepen.


    Mensen die in hun dagelijks leven met populisme worden geconfronteerd. . In de huidige politiek verhitte atmosfeer wordt bijna elk gesprek op een gegeven moment politiek, of het nu gaat over de laatste Corona-regelgeving, de sluiting van scholen, gevolgen voor de werkplek, enz. We-Europeanen geeft:
    • Kennis: thematische blogartikelen en informatie, feitencontrole, verklarende video’s over de EU en haar prestaties
    • Word Actief: Discussie- en argumentatiehulpmiddelen, een reeks interviews over Europees burgerschap, meerdere bronnen

Actoren uit het onderwijs, de politiek, de media, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld om transnationale en interdisciplinaire strategieën tegen populisme uit te wisselen en te ontwikkelen. Het doel is om gemeenschappelijke Europese antwoorden te formuleren op een gemeenschappelijk Europees probleem. Dit zou moeten gebeuren door te netwerken in de vorm van een community of practice, door uitwisseling, wederzijds leren en gerichte leerinhoud in een toolbox inclusief een MOOC, die inspeelt op concrete behoeften, nieuwe wetenschappelijke bevindingen opneemt en creatieve, nieuwe benaderingen van oplossingen overweegt.


Schuiven naar boven