Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Atrakcyjność emocjonalna

Antagonizm polityczny proponowany przez populizm opiera się na idei ludu i wrogów ludu. Naród jest artykułowany poprzez partię populistyczną, która w rękach charyzmatycznego przywódcy jest jedynym prawowitym przedstawicielem narodu w jego zadaniu odzyskania władzy przejętej przez wrogów.

Kim jest “naród”?

Pojęcie „narodu” ma więcej wspólnego z celowym wynalazkiem niż z historycznym wytworem zbiorowej wyobraźni. Mówiąc o narodzie, populizm go tworzy. Lud jest metaforą: obrazem zjednoczonej całości, której rzeczywistość ze względu na rozdrobnienie współczesnych społeczeństw nie potwierdza.

Populizm stawia sobie zatem zadanie skonstruowania pojęcia narodu, według własnej definicji, poprzez odwoływanie się do uczuć ukrytych lub potencjalnych członków.

Populizm zwraca się do tłumu za pomocą środków emocjonalnych i tu jego abstrakcyjne idee stają się skuteczne.

W wielu przypadkach chodzi o pracę z negatywnymi uczuciami wywołanymi niezadowoleniem różnych grup społecznych, nasilonymi podczas kryzysów gospodarczych, aby przekształcić je w pozytywne poczucie przynależności.

Atrakcyjność emocjonalna
Join the conversation
Scroll to top