Znaczenie zapewniania podstawowych umiejętności

Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Znaczenie zapewniania podstawowych umiejętności

Aby móc w pełni kształcić i rozpowszechniać wiedzę na temat obywatelstwa i tego, co to znaczy być aktywnym obywatelem, konieczne jest również porozumienie co do znaczenia zapewniania podstawowych umiejętności we współczesnych społeczeństwach, takich jak umiejętność czytania i pisania, umiejętność liczenia, wiedza cyfrowa lub technologiczna które są niezbędne w każdym procesie uczenia się, a co najważniejsze, integrują wszystkich członków społeczeństwa i promują włączenie społeczne.

Pisanie i liczenie

Alphabet
Image by Freepik

Jeśli chodzi o umiejętność czytania i pisania i wykonywania podstawowych operacji matematycznych, w 2015 r. oceny dotyczące Unii Europejskiej wskazywały już, że 99,1% populacji posiada co najmniej podstawowy poziom umiejętności czytania i pisania 11 . Dlatego też populację europejską uważa się za nadającą się do objęcia edukacją obywatelską.

Umiejętności cyfrowe i technologiczne

Image by Freepik

Ogólnoświatowa pandemia, która zmusiła świat do izolacji przez większą część roku 2020 i 2021, uwydatniła już znane znaczenie posiadania umiejętności cyfrowych i technologicznych nie tylko do celów zawodowych, ale także do nauki. Według Eurostatu w 2021 r. 54% osób w UE w wieku od 16 do 74 lat posiadało co najmniej podstawowe ogólne umiejętności cyfrowe. Unijna wizja transformacji cyfrowej zakłada, że ​​do 2030 r. 80% obywateli UE w wieku 16–74 lat będzie posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Należy zwiększyć dostęp do informacji i nabywanie umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych za pośrednictwem rządów krajowych programów lub utworzenie lokalnej klasy internetowej, z której każdy obywatel będzie mógł uzyskać dostęp do informacji i pomóc w poruszaniu się w Internecie oraz uzyskać dostęp nie tylko do edukacji dotyczącej obywatelstwa, ale do wszelkich informacji, jakie chce.

Znaczenie zapewniania podstawowych umiejętności
Join the conversation
Scroll to top