Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Czas na refleksję

W kontekście wzrostu ruchów populistycznych w całej Europie i potencjalnych konsekwencji dla społeczeństw demokratycznych, przeanalizuj rolę edukacji obywatelskiej jako potężnego narzędzia w kwestionowaniu i rozwiązywaniu konfliktu „ludzie kontra elity”, często wykorzystywanego przez przywódców populistycznych.

W jaki sposób obywatelstwo, wartości obywatelskie i wzrost wiedzy politycznej mogą działać jako tarcza przed populistyczną mową i przyczyniać się do rozwoju bardziej inkluzywnej i demokratycznej kultury politycznej?

Podaj przykłady z życia i dowody na poparcie swojej argumentacji, podkreślając wielowymiarowy charakter obywatelstwa oraz znaczenie rozwijania poczucia wspólnoty, empatii i tolerancji w promowaniu jedności i akceptacji wśród członków społeczeństwa.

Jeśli chcesz, podziel się swoimi przemyśleniami z innymi osobami w sekcji „Komentarze” tego rozdziału.

Czas na refleksję
Join the conversation
Scroll to top