Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Czas na refleksję

 

 

Jakie są potencjalne konsekwencje wykluczenia społecznego i erozji obywatelstwa w społeczeństwie i w jaki sposób czynniki te przyczyniają się do wzrostu populizmu?

Wymiana informacji z innymi uczestnikami w sekcji “Komentarze” tego rozdziału.

Czas na refleksję
Join the conversation
Scroll to top