Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

O tym module

 

Moduł ten bada wzajemne oddziaływanie obywatelstwa, demokracji i populizmu. Obywatelstwo, demokracja i populizm to złożone i powiązane ze sobą koncepcje, które na różne znaczące sposoby kształtują współczesne społeczeństwa i politykę. Ponieważ tych pojęć nie można omówić oddzielnie, podobnie jak innych kluczowych koncepcji, moduł ten rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia do głównych tematów, które należy opanować, aby móc w pełni zanurzyć się w tym kursie.

Następnie zbadamy, w jaki sposób obywatelstwo kształtuje i podtrzymuje dynamikę demokracji i społeczeństwa, w tym prawo do głosowania, udział w życiu politycznym i jego rolę w kształtowaniu tożsamości politycznej i obywatelskiej. Co więcej, przyjrzymy się wpływowi populizmu na poczucie obywatelstwa, kwestionując lub redefiniując pojęcia obywatelstwa narodowego i ponadnarodowego oraz wpływając na dyskurs i politykę polityczną. Ponadto pokrótce przyjrzymy się niedawnemu wzrostowi populizmu i jego wpływowi na współczesne procesy i instytucje demokratyczne, w tym kwestiom reprezentacji, różnorodności, uczestnictwa i zarządzania.

Zagłębiając się w zawiłe relacje między obywatelstwem, demokracją i populizmem, moduł ten ma na celu zapewnienie wszechstronnego zrozumienia złożoności i wyzwań pojawiających się we współczesnej polityce i społeczeństwie. Mamy nadzieję, że poprzez krytyczną analizę i eksplorację odpowiednich teorii, przykładów empirycznych i bieżących problemów rzucimy światło na złożoność i niuanse tego ważnego i aktualnego tematu.

O tym module
Join the conversation
Scroll to top