Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Edukacja obywatelska

Zapewnienie edukacji obywatelskiej już od najmłodszych lat jest niezwykle ważne, ponieważ zrozumienie i wiedza na temat tego tematu oraz jego wpływu na ich życie może mieć kluczowe znaczenie dla zachęcania do aktywności obywatelskiej, rozwijania poczucia przynależności, rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i promowania wartości demokratycznych i ogólnie rzecz biorąc, zapewnić ludziom narzędzia do budowania lepszej przyszłości. Oprócz edukacji obywatelskiej promowanie wartości uczestnictwa jako formy obywatelstwa można osiągnąć za pomocą różnych technik, takich jak edukacja; zasięg i zaangażowanie; dostęp do informacji; zachęcanie do zaangażowania politycznego i wreszcie uznawanie i nagradzanie uczestnictwa.

Edukacja szkolna

Primary school children
Image by zinkevych on Freepik

Jak już wspomniano, edukowanie dzieci i młodych ludzi na temat ich praw i obowiązków jako obywateli ma kluczowe znaczenie dla promowania znaczenia uczestnictwa. Można to osiągnąć poprzez programy szkolne, zajęcia pozaszkolne i organizacje społeczne. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób możemy uczyć dzieci i młodych ludzi wiedzy o obywatelstwie, główną zasadą jest traktowanie ich z takim samym szacunkiem i uznaniem tej samej wartości, jaką ma ich wkład, jak w przypadku osoby dorosłej. Od tego momentu można organizować następujące zajęcia: uczyć uczniów, jak zarządzać konfliktem w sposób szanujący indywidualne wolności innych; wyjaśniać i zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy o radach przedstawicielskich lub stowarzyszeniach studenckich i uczestniczenia w nich; umożliwić współpracę z uczniami w zakresie zasad obowiązujących w szkole (bez żadnych uprzedzeń i wcześniejszych ustaleń co do tego, jakie będą te zasady); pozwolić uczniom na demokratyczne uzgodnienie zasad (przynajmniej kilku), aby pokazać, jak ważne jest przestrzeganie zasad, na które mają wpływ; twórz, korzystając ze zbiórek funduszy, sprzedaży wypieków lub wspólnych spiżarni w szkole, aby dać coś od siebie swojej społeczności. 99

Edukacja dorosłych

Jeśli chodzi o edukację dorosłych w zakresie obywatelstwa, polecamy kluczowe koncepcje opisane w Instytucie ds. uczenia się przez całe życie UNESCO „Adresowanie globalnej edukacji obywatelskiej w kształceniu i edukacji dorosłych”, których głównym celem jest możliwość zaszczepienia dorosłym możliwości stałego zarobku wiedzieć, działać, być i żyć razem. 1010

Źródło: Nikolitsa-Winter (2019)

Ogólna koncepcja pozostaje taka, że: tak jak na umiejętności cyfrowe istnieje stałe zapotrzebowanie i należy je aktualizować w związku z trajektorią i ewolucją technologii, to samo dotyczy obywatelstwa i umiejętności niezbędnych do promowania aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Aby tak się stało, musimy być w stanie zdynamizować możliwości uczestnictwa jednostek i grup w społeczeństwie, co będzie owocne tylko wtedy, gdy zaangażowane elementy będą miały wspólne zrozumienie i poczucie wspólnoty.

Edukacja obywatelska
Join the conversation
Scroll to top