Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Umiejętności obywatelskie

Po uwzględnieniu i upewnieniu się, że podstawowe umiejętności zostaną zapewnione, kolejnym krokiem powinno być stworzenie przestrzeni i możliwości dla obywateli w zakresie rozwijania umiejętności obywatelskich. Umiejętności te często można przeoczyć lub zignorować, ponieważ wchodzą w zakres umiejętności miękkich, ale są kluczowymi elementami zapewniającymi kompetencje niezbędne do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu obywatelskim. Jako umiejętności obywatelskie 14 możemy rozważyć:

 

 

Jako społeczeństwo możemy osiągnąć postęp tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie będą w stanie przyswoić sobie wszystkie doświadczenia edukacyjne i uczestniczyć we nich.

Umiejętności obywatelskie
Join the conversation
Scroll to top