Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Czas na refleksję

Zapraszamy do refleksji i przemyślenia następujących tematów: równość i inkluzywność ekonomiczna, spójność społeczna i zaufanie.

Pomyśl o ruchach populistycznych, które pod pretekstem obrony i ochrony rzekomo zagrożonej tożsamości narodowej mogą wywołać poczucie wykluczenia społecznego i erozji obywatelstwa, aby przyciągnąć uwagę mas.


Przykład:

Przedstawiamy scenariusz przedstawiony w filmie „Elizjum” z aktorem Mattem Damonem w roli głównej. W tym postapokaliptycznym społeczeństwie bogaci są oddzieleni od biednych pod względem obywatelstwa. Biedni są obywatelami Ziemi, a bogaci obywatelami kolonii krążącej wokół Ziemi. W tym przypadku obywatelstwo służy do odzwierciedlenia i oddzielenia dwóch klas ludzi, w których bogaci żyją długo i zdrowo, a biedni umierają młodo. Na tej podstawie odmawia się biednym opieki zdrowotnej i podstawowych warunków życia. Mimo że jest to fabuła fikcyjna, przedstawia porównawczy scenariusz sposobu, w jaki ruchy populistyczne próbują przedstawiać i zaniedbywać kilka segmentów społeczeństwa. Zastanówcie się nad tymi ideami i nad tym, w jaki sposób obywatelstwo może okazać się potężnym narzędziem w tworzeniu sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa.


Przeanalizuj znaczenie obywatelstwa jako potężnego narzędzia w kształtowaniu sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. W jaki sposób ruchy populistyczne wykorzystują te tematy i dlaczego omawianie i debatowanie na ten temat w naszym społeczeństwie jest tak istotne? Podaj przykłady z życia wzięte na poparcie swojej tezy.

Jeśli chcesz, możesz podzielić się swoimi przemyśleniami i wymieniać się nimi z innymi w sekcji „Komentarze” tego rozdziału.

Czas na refleksję
Join the conversation
Scroll to top