Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson

Streszczenie

Podsumowując, moduł ten zapewnił wszechstronną analizę wpływu populizmu na demokracje w Europie, a następnie zagłębił się w analizę wyzwań, jakie populizm stwarza dla systemów demokratycznych. Aby przeciwdziałać populizmowi, w tym module omówiono strategie oparte na budowaniu społeczności, komunikacji i wiedzy. Następnie przedstawiono strategie przeciwstawienia się populistycznej retoryce i działaniom oraz zasugerowano strategie i kluczowe elementy umożliwiające opracowanie nowej pozytywnej narracji. Podsumowując, opracowanie nowej pozytywnej narracji na temat populizmu wymaga odejścia od retoryki dzielącej i polaryzującej na rzecz przesłania o włączeniu i wspólnych wartościach.

Streszczenie
Join the conversation
Scroll to top