Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)

Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)

About Course

Moduł ten ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby przeciwstawić się zagrożeniom związanym z populizmem i przeciwdziałać im poprzez opracowanie nowej pozytywnej narracji. W szczególności moduł ten ma na celu zapewnienie uczestnikom głębszego zrozumienia populizmu i jego negatywnego wpływu na społeczeństwo i wartości demokratyczne. Dzięki temu modułowi uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować wiarygodne źródła informacji i odróżniać je od niewiarygodnych źródeł. Wreszcie, dzięki temu modułowi uczestnicy opracują skuteczne strategie przeciwstawiania się populistycznej retoryce i działaniom oraz określą strategie rozwijania nowej pozytywnej narracji w celu przeciwdziałania populizmowi poprzez przyjęcie sposobu myślenia społeczności UE.

Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
Show More

Course Content

Wprowadzenie

Zrozumienie populizmu i obrona europejskich demokracji

Strategie przeciwdziałania populizmowi oparte na budowaniu społeczności, komunikacji i wiedzy

Streszczenie

Referencje i dalsze lektury

MOOC Overview

Scroll to top