Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson

Autotest

To ćwiczenie ma na celu pomoc we wdrażaniu strategii oporu wobec populistycznej retoryki.

Scenariusz

image by catalyststuff on Freepik

Jesteś zaniepokojonym mieszkańcem kraju, w którym szerzy się populistyczna retoryka. Ludzie w społeczności stają się coraz bardziej podzieleni. Rodzi to potrzebę stosowania skutecznych strategii w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się populizmu. W tym celu należy przeanalizować kilka taktyk oporu wobec populistycznego dyskursu.

Instrukcje

Zastanów się, wybierając opcje, które z większym prawdopodobieństwem zastosujesz w każdej sytuacji. Zanotuj literę wybranej odpowiedzi!

1 – Radzenie sobie z informacjami

O: Polegaj na niezweryfikowanych stronach internetowych i platformach mediów społecznościowych, ponieważ oferują one szybki i łatwy dostęp do rzeczy.

B: Zakładaj, że informacje, które otrzymujesz, są zawsze prawdziwe i zignoruj wartość uzyskiwania informacji z kilku wiarygodnych źródeł.

C: Weź udział w zajęciach lub seminariach z zakresu umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia, aby rozwinąć umiejętności niezbędne do poruszania się po dezinformacji i identyfikowania zwodniczego dyskursu. 


2 – Angażowanie się w dialog

O: Odrzuć poglądy osób, które wyznają alternatywne przekonania, aby uniknąć konfliktu. 

B: Unikaj potencjalnych sporów lub niezręcznych rozmów, obracając się głównie z ludźmi, którzy podzielają twoje poglądy.

C: Szukaj ludzi, którzy mają przeciwstawne punkty widzenia i wchodź z nimi w interakcje w sposób pełen szacunku i otwartości, aby lepiej ich zrozumieć. 


3 – Zajęcie stanowiska wobec instytucji demokratycznych

O: Pomagaj niezależnym organizacjom informacyjnym, grupom non-profit i osobom prywatnym, które zgłaszają się z informacjami w celu promowania otwartości i odpowiedzialności w rządzie.

B: Ignorować ataki na instytucje demokratyczne, oczekując, że z własnej woli oprze się populistycznym wyzwaniom.

C: Zaniedbywanie wartości instytucji demokratycznych i postrzeganie ich jako barier dla woli społeczeństwa.


4 – A co z edukacją obywatelską?

O: Zaniedbuj znaczenie demokratycznych praw i obowiązków, ponieważ uważasz, że ograniczają one czyjąś wolność.

B: Zachęcanie do włączania kompleksowej edukacji obywatelskiej do programów szkolnych, aby dać uczniom wiedzę na temat zasad i procedur demokratycznych.

C: Ignoruj wartość edukacji obywatelskiej, zakładając, że nie ma ona wpływu na wyłonienie się świadomych obywateli.


Ocena

Teraz zsumuj punkty wszystkich swoich odpowiedzi i przeczytaj odpowiednią ocenę poniżej:

Temat O B C
1 – Radzenie sobie z informacjami 2 3 1
2 – Angażowanie się w dialog 3 2 1
3 – Zajęcie stanowiska wobec instytucji demokratycznych 1 2 3
4 – A co z edukacją obywatelską? 3 1 2

 

5 lub mniej punktów:Gratulacje! Wykazał się pan skutecznym zrozumieniem strategii opierania się populistycznej retoryce i promowania odporności demokratycznej.

6 do 9 punktów: Dobra robota! Twoje wybory mają potencjał, ale można je poprawić, będąc bardziej zgodnym z wyżej wymienionymi strategiami.

10 lub więcej punktów: Ćwicz dalej! Zrozumienie strategii musi ulec znacznej poprawie, jeśli chcesz skutecznie przeciwstawić się populistycznej retoryce, przeciwdziałać jej wpływowi i wspierać demokratyczną odporność.

 

Refleksja i działania rozwojowe
Join the conversation
Scroll to top