Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson
Icon by Freepik

Autorefleksja

Działanie to ma na celu umożliwienie autorefleksji i zachęcenie do odkrywania osobistych postaw związanych z praktykami dialogu, włączenia społecznego, budowania mostów, wspólnej odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego w celu wspierania jedności i oporu przeciwko populizmowi.

Na końcu będziesz mógł pobrać wszystkie swoje odpowiedzi.

 

 

Autorefleksja
Join the conversation
Scroll to top