Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson

Końcowa refleksja i działalność rozwojowa

Scenariusz

Image by catalyststuff on Freepik

Wyobraź sobie, że jesteś liderem społeczności w Democracyville, zróżnicowanej społeczności, w której populizm zyskuje na popularności. Mocno wierzysz, że narracja podkreślająca wspólne wartości i cele UE, zachęcająca do konstruktywnej interakcji, uwzględniająca różnorodność i włączenie oraz podkreślająca wartość odporności, jest konieczna, aby zwalczyć ten apel. Wybierając opcje pasujące do tych elementów, podczas tego ćwiczenia stworzysz pozytywną historię.

Instrukcje

Po zapoznaniu się z każdym przypadkiem wybierz rozwiązanie, które najbardziej pasuje do danego elementu. Zwróć uwagę na literę wybranej odpowiedzi w przypadku wszystkich tematów!

1 – Podkreśl wspólne wartości i aspiracje:

O: Odwróć uwagę od kwestii politycznych, ignorując je i koncentrując się wyłącznie na ekspansji gospodarczej.

B: Zachęcaj ludzi do dyskusji na różne tematy z szacunkiem w celu osiągnięcia konsensusu i osiągnięcia wspólnych celów.

C: Pomiń wszelkie potencjalne podobieństwa między konkurującymi ze sobą grupami politycznymi i nazwij je przeciwnikami.


2 – Promuj konstruktywne zaangażowanie:

O: Organizuj fora publiczne, na których mieszkańcy mogą swobodnie wyrażać swoje myśli i uczestniczyć w wartościowych rozmowach, aby zachęcić do konstruktywnego zaangażowania.

B: Aby zachować jedność i zapobiec możliwym konfliktom, bloku przeciwne punkty widzenia.

C: Aby uniknąć nieporozumień, należy zniechęcać ludzi do udziału w debatach politycznych.


3 – Przyjmij różnorodność i włączenie:

O: Promuj segregację poprzez tworzenie odrębnych społeczności na podstawie pochodzenia rasowego lub kulturowego.

B: Wdrożenie rygorystycznych przepisów asymilacyjnych, aby zagwarantować zgodność z dominującą normą kulturową.

C: Świętuj różnorodność kulturową poprzez organizowanie festiwali i wydarzeń podkreślających różnorodne tradycje i praktyki.


4 -Rozwijaj odporność:

O: Zachęcaj ludzi, aby akceptowali zmiany, dostosowywali się do zmieniających się okoliczności i wyciągali wnioski z przeszłości.

B: Wypieraj się odpowiedzialności za błędy i przypisuj wszelkie niepowodzenia siłom zewnętrznym.

C: Aby zapobiec przyszłym zakłóceniom, zniechęcaj do innowacji i utrzymuj status quo.


Ocena

Teraz zsumuj punkty ze wszystkich swoich odpowiedzi i przeczytaj odpowiednią ocenę poniżej:

Temat O B C
1 – Podkreśl wspólne wartości i aspiracje 2 3 1
2 – Promuj konstruktywne zaangażowanie 3 2 1
3 – Akceptuj różnorodność i włączenie 1 2 3
4 – Rozwijaj odporność 3 1 2

12 do 10 punktów: Gratulacje! Udało wam się opracować pozytywną narrację, która przeciwstawia się atrakcyjności populizmu i zwiększa odporność demokracji.

9 do 6 punktów:Dobra robota! Twoja pozytywna narracja ma potencjał, ale można ją ulepszyć, dostosowując się do kluczowych elementów.

5 lub mniej: Ćwicz dalej! Jeśli chcesz skutecznie przeciwstawić się atrakcyjności populizmu i wspierać odporność demokracji, Twoja historia wymaga znacznego ulepszenia.

Końcowa refleksja i działalność rozwojowa
Join the conversation
Scroll to top