Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson

Poćwiczmy

This activity aims in enabling you to assess your skills when it comes to assessing credible information and getting informed correctly. 

Instrukcje

Wybierz konkretny temat, który Cię interesuje i korzystając z wymienionych wcześniej strategii, oceń wiarygodność informacji, które znajdziesz w związku z wybranym tematem. Korzystając z poniższej listy kontrolnej, przejdź krok po kroku i zaznacz pola po zakończeniu.

Poćwiczmy
Join the conversation
Scroll to top