Taking a public stance against populism and populist slogans (Publiczne przeciwstawianie się populizmowi i populistycznym hasłom)
About Lesson

Treść

Image by dooder on Freepik

Spróbuj przeciwstawić treści argumentacji zwolennikom teorii populistycznych. Jako że argumenty prawicowych populistów są często podobne, to faktycznie można poćwiczyć.

Przykład: „Pieniądze trafiają do uchodźców, a „nasi” bezdomni nic nie dostają”.

Możliwa argumentacja: Te dwa tematy nie są ze sobą powiązane, pozorne powiązanie jest jedynie wciąż na nowo propagowane przez prawicowych populistów. Budżety, z których finansowana jest pomoc uchodźcom w tym kraju, w żadnym wypadku nie są pobierane z puli dla bezdomnych czy bezrobotnych.

Jako dowód można przytoczyć fakt, że bezdomność czy niewystarczające wynagrodzenie dla osób poszukujących pracy nie są problemami, które istnieją od czasu zwiększonej imigracji. Oczywiście troszczycie się również o dobro osób bezdomnych. Po prostu połączenie jest całkowicie bezzasadne. Prawicowi populiści częściej łączą rzeczy, które do siebie nie pasują. Jeśli rozpoznasz ten schemat argumentacji, łatwiej będzie go obalić.

Przykład: „W XXX jest tak wielu muzułmanów, że jest to niebezpieczne dla naszej kultury”.”

Możliwa argumentacja: W tym przypadku pierwszym pytaniem jest ponowne pytanie, co jest w związku z tym niepokojące. Odpowiedź może brzmieć: „Nasza (xxx) kultura zanika…. .” Możesz na to odpowiedzieć:  

  • Nasz kraj bardzo się zmienił na przestrzeni czasu, kultura ciągle się zmienia. Zapytaj ich, czy się nie zgadzają, i przypomnij im, jak wyglądał ten kraj 50, 100, 250 lat temu.
  • Nasz kraj jest domem dla różnych ludzi, którzy mają różne hobby, zwyczaje i religie. Ta różnorodność zawsze była częścią naszej kultury. Co więcej, religia jest tylko jedną z wielu cech, z których składa się człowiek.
Treść
Join the conversation
Scroll to top