Taking a public stance against populism and populist slogans (Publiczne przeciwstawianie się populizmowi i populistycznym hasłom)
About Lesson

question markh

Autorefleksja

Pomyśl o sytuacji, w której spotkałeś się z populistycznym dyskursem, który sprawił, że poczułeś się niekomfortowo.

Autorefleksja
Join the conversation
Scroll to top