Publiczne przeciwstawianie się populizmowi i populistycznym hasłom

Publiczne przeciwstawianie się populizmowi i populistycznym hasłom

About Course

Moduł ten ma na celu zachęcenie i wzmocnienie pozycji obywateli do zajęcia publicznego stanowiska przeciwko populizmowi. Jednocześnie ma on na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zajęcia stanowiska wobec populistycznych haseł i dyskursów w sytuacjach publicznych.

Dzięki temu modułowi uczestnicy dowiedzą się, jak zachować bezpieczeństwo, oceniając sytuację i kto jest w nią zaangażowany. Ponadto zobaczą, jakie mają możliwości przeciwdziałania populistycznej retoryce. Wreszcie, dzięki temu modułowi uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą publicznie przeciwdziałać populistycznym hasłom w sferze publicznej.

Publiczne przeciwstawianie się populizmowi i populistycznym hasłom

Course Content

Strategie zajmowania publicznego stanowiska przeciwko populizmowi

Referencje i dalsza lektura

MOOC Overview

Scroll to top