Taking a public stance against populism and populist slogans (Publiczne przeciwstawianie się populizmowi i populistycznym hasłom)
About Lesson

question markh

Autorefleksja

Kontynuujmy! Przypomnij sobie jeszcze raz sytuację, o której myślałeś wcześniej.

Autorefleksja
Join the conversation
Scroll to top