Taking a public stance against populism and populist slogans (Publiczne przeciwstawianie się populizmowi i populistycznym hasłom)
About Lesson

question markh

Autorefleksja

Przypomnij sobie sytuację, o której myślałeś wcześniej. Oczywiście możesz także skorzystać z notatek z ostatniego razu.

Autorefleksja
Join the conversation
Scroll to top