Communicating and Countering on Social Media (Komunikowanie się i przeciwdziałanie w mediach społecznościowych)
About Lesson

Rodzaje przemocy w internecie

Już w definicji stało się jasne, że istnieją różne rodzaje przemocy w internecie.
Przyjrzyjmy się im szczegółowo:

 

Cyberstalking

Dzieje się tak, gdy ktoś używa technologii do prześladowania lub śledzenia innej osoby. Może to obejmować monitorowanie ich aktywności online, wysyłanie wiadomości z pogróżkami lub nękanie ich na inne sposoby.

Porno z zemsty

 Jest to czynność polegająca na udostępnianiu czyichś wulgarnych zdjęć lub filmów bez ich zgody.

Doxxing (doksing)

Odnosi się do czynności gromadzenia i publikowania czyichś danych osobowych w Internecie bez ich zgody. Może to obejmować imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe.

Trolowanie

Jest to akt celowego zdenerwowania lub denerwowania kogoś w Internecie. Może to obejmować wygłaszanie podburzających komentarzy lub publikowanie obraźliwych treści.

Mowa nienawiści

Odnosi się do używania języka lub zachowania mającego na celu skrzywdzenie kogoś ze względu na jego rasę, pochodzenie etniczne, religię, tożsamość płciową, orientację seksualną lub inne cechy osobiste.

Molestowanie

Odnosi się do niechcianej uwagi lub zachowania wobec kogoś w Internecie. Może to obejmować groźby, wysyłanie niechcianych wiadomości i prześladowanie.

Cyberprzemoc

Jest to akt wykorzystywania technologii do krzywdzenia, nękania lub zawstydzania kogoś. Może to obejmować rozpowszechnianie plotek, złośliwe komentarze lub publikowanie nieodpowiednie treści.

 

 

Rodzaje przemocy w internecie
Join the conversation
Scroll to top