Communicating and Countering on Social Media (Komunikowanie się i przeciwdziałanie w mediach społecznościowych)
About Lesson

Czym są wypowiedzi populistyczne?

Populistyczne wypowiedzi są często wygłaszane przez polityków lub osobistości, które twierdzą, że reprezentują interesy zwykłych ludzi przeciwko interesom politycznego lub ekonomicznego establishmentu. Stwierdzenia te mogą być uproszczone i naładowane emocjonalnie, opierając się na nadmiernych uproszczeniach i często dzielącej retoryce. Populistyczne wypowiedzi często odwołują się do ludzkiego poczucia gniewu lub niesprawiedliwości i mają na celu stworzenie poczucia “my kontra oni.”

Czym są wypowiedzi populistyczne?
Join the conversation
Scroll to top