Communicating and Countering on Social Media (Komunikowanie się i przeciwdziałanie w mediach społecznościowych)
About Lesson

Plusy i minusy mediów społecznościowych

Ogólnie rzecz biorąc, media społecznościowe mają zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Może zbliżać ludzi i ułatwiać komunikację, ale może również nasilać negatywne zachowania, rozpowszechniać fałszywe informacje oraz zagrażać prywatności i bezpieczeństwu. Ważne jest, aby świadomie i odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych oraz edukować się w zakresie najlepszych praktyk, angażując się w rozmowę i pełen szacunku dialog z innymi.

Pomyśl o pozytywnych i negatywnych aspektach mediów społecznościowych, przeciągając je do odpowiedniej sekcji tablicy korkowej.

 

Plusy i minusy mediów społecznościowych
Join the conversation
Scroll to top