Communicating and Countering on Social Media (Komunikowanie się i przeciwdziałanie w mediach społecznościowych)
About Lesson

Jakie są rodzaje populistycznych wypowiedzi?

Istnieje kilka rodzajów wypowiedzi populistycznych, które można podzielić na kategorie w oparciu o kwestie, których dotyczą, oraz emocje, jakie wywołują. Do najczęstszych rodzajów wypowiedzi populistycznych należą:

Wszystkie tego typu populistyczne wypowiedzi mają na celu odwołanie się do emocji, takich jak gniew, frustracja i strach, oraz stworzenie poczucia “my kontra oni”. Mogą one jednak nadmiernie upraszczać i powodować podziały, zaciemniając złożoność i niuanse kwestii, których dotyczą.

 


Picture source nationalism: Geysirhead – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Jakie są rodzaje populistycznych wypowiedzi?
Join the conversation
Scroll to top