Communicating and Countering on Social Media (Komunikowanie się i przeciwdziałanie w mediach społecznościowych)
About Lesson

Definicja przemocy w internecie

Przemoc w Internecie odnosi się do wszelkich agresywnych lub szkodliwych zachowań podejmowanych za pośrednictwem platform cyfrowych lub mediów społecznościowych. Obejmuje to cyberstalking, cyberprzemoc, mowę nienawiści, groźby, zastraszanie, nękanie oraz wszelkiego rodzaju zachowania dyskryminujące lub uwłaczające.

Przemoc w Internecie może mieć poważne konsekwencje i może wpływać na samopoczucie psychiczne i emocjonalne danej osoby, a także na jej tożsamość, reputację i bezpieczeństwo. Ważne jest, aby przeciwdziałać przemocy w internecie poprzez promowanie bezpiecznego i pełnego szacunku środowiska internetowego oraz zgłaszanie wszelkich form nadużyć odpowiednim władzom.

Definicja przemocy w internecie
Join the conversation
Scroll to top