Communicating and Countering on Social Media (Komunikowanie się i przeciwdziałanie w mediach społecznościowych)
About Lesson

Kilka przykładów

 

Wypowiedzi te mogą odwoływać się do gniewu, frustracji i poczucia pozbawienia praw obywatelskich, ale mogą również nadmiernie upraszczać złożone kwestie i promować poczucie podziału.

Kilka przykładów
Join the conversation
Scroll to top