Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Vaardigheden van burgers

Nadat de basisvaardigheden zijn gedekt en gegarandeerd, moet de volgende stap het creëren van ruimte en mogelijkheden voor burgers zijn om burgervaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden kunnen vaak over het hoofd worden gezien of buiten beschouwing worden gelaten, omdat ze binnen de reikwijdte van zachte vaardigheden vallen, maar cruciale elementen zijn bij het verschaffen van de noodzakelijke competenties voor actieve en geïnformeerde burgerparticipatie. Als burgervaardigheden 14 kunnen we het volgende overwegen:

 

 

Als samenleving kunnen we alleen vooruitgang boeken als alle leden alle leerervaringen kunnen absorberen en eraan kunnen deelnemen.

Vaardigheden van burgers
Join the conversation
Scroll to top