. Burgerschap is gebaseerd op vier elementen: rechten, plichten, participatie en identiteit

Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Burgerschap is gebaseerd op vier elementen: rechten, plichten, participatie en identiteit

EU citizens
Image by Gerd Altmann from Pixabay

De erkenning en verwerving van burgerschap moet gebaseerd zijn op deze vier belangrijke elementen: rechten, plichten, participatie en identiteit. Als het gaat om de rechten en plichten die verband houden met staatsburgerschap, zullen deze variëren afhankelijk van het land en zijn wettelijke kader. Sommige gemeenschappelijke rechten en plichten worden echter over het algemeen geassocieerd met het Europese burgerschap, aangezien deze worden geleid door verschillende internationale overeenkomsten, conventies en wetten van de Europese Unie (EU). Enkele van de belangrijkste rechten die verband houden met het burgerschap in Europa, zoals al eerder vermeld, zijn onder meer het recht op vrij verkeer; het recht om te stemmen en deel te nemen aan politieke activiteiten; het recht op sociale uitkeringen en diensten; recht op toegang tot de rechter. Een ander belangrijk recht dat het vermelden waard is, betreft het recht op non-discriminatie waardoor burgers in Europa over het algemeen worden beschermd tegen discriminatie op basis van kenmerken zoals ras, etniciteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid, handicap en leeftijd, zoals vastgelegd in antidiscriminatiewetten. en conventies.

Wat de plichten betreft, schetst artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) ook een reeks verplichtingen die samengaan met het Europese burgerschap:

Eerbiediging van de kernbeginselen van de EU: Democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden behoren tot de waarden die EU-burgers moeten hooghouden.

 

Deelnemen aan het democratische proces: EU-burgers worden aangespoord hun stemrecht uit te oefenen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en hun mening te uiten tegenover de EU-instellingen, zodat zij kunnen deelnemen aan het democratische leven van de Unie.

 

Belastingen betalen: EU-burgers zijn verplicht belasting te betalen volgens de regels van hun eigen lidstaat. Deze plicht wordt niet officieel behandeld in het VWEU, hoewel het in de meeste landen algemeen wordt aanvaard als een plicht van staatsburgerschap.

 

Naleving van de wet: Inwoners van de EU zijn verplicht de wetten van hun eigen lidstaat en de regels van andere EU-landen te volgen wanneer ze deze landen bezoeken of er verblijven. Deze verplichting is impliciet in de algemene juridische structuur van de EU en wordt weerspiegeld in verschillende aspecten van het EU-recht.

 

Source: Icons by Flat Icons, Freepik, again Freepik, and Freepik

. Burgerschap is gebaseerd op vier elementen: rechten, plichten, participatie en identiteit
Join the conversation
Scroll to top