Het belang van het aanreiken van basisvaardigheden

Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Het belang van het aanreiken van basisvaardigheden

Om kennis over burgerschap en wat het betekent om een actieve burger te zijn volledig te kunnen onderwijzen en verspreiden, moet er ook overeenstemming zijn over het belang van het aanreiken van de basisvaardigheden in moderne samenlevingen, zoals alfabetisering, rekenvaardigheid, digitale of technologische kennis die belangrijk zijn. noodzakelijk voor elk leerproces en vooral om alle leden van de samenleving te integreren en sociale inclusie te bevorderen.

Alphabet
Image by Freepik

Als het gaat om geletterdheid en rekenvaardigheid, dat wil zeggen het vermogen om te lezen, schrijven en wiskundige basisbewerkingen uit te voeren, gaven de beoordelingen met betrekking tot de Europese Unie in 2015 al aan dat 99,1% van de bevolking op zijn minst het basisniveau van geletterdheid heeft 11 en zelfs Hoewel het niveau van alfabetisering in het hoger onderwijs in de EU nog steeds niet boven de 50% ligt 12 , is dit geen verplichte vereiste om volledig te kunnen worden ondergedompeld in burgerschapsonderwijs. Daarom wordt de Europese bevolking geschikt geacht voor burgerschapsonderwijs.

Image by Freepik

De wereldwijde pandemie die de wereld ertoe dwong het grootste deel van de jaren 2020 en 2021 in lockdown te zitten, benadrukte het reeds bekende belang van het beschikken over digitale en technologische vaardigheden, niet alleen voor werkdoeleinden, maar ook voor leermogelijkheden. Volgens Eurostat beschikte in 2021 54% van de mensen in de EU tussen 16 en 74 jaar over ten minste algemene digitale basisvaardigheden. De visie van de EU op digitale transformatie heeft tot doel dat in 2030 80% van de EU-burgers tussen 16 en 74 jaar over ten minste digitale basisvaardigheden beschikt.13 De toegang tot informatie en het verwerven van vaardigheden met betrekking tot digitale competenties moeten worden vergroot, hetzij via de nationale overheid, hetzij via programma’s of het creëren van een lokale webklas van waaruit elke burger toegang kan krijgen tot informatie en kan helpen online te navigeren en toegang heeft tot niet alleen onderwijs over burgerschap, maar ook tot alle informatie die hij maar wil.

Het belang van het aanreiken van basisvaardigheden
Join the conversation
Scroll to top