Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Onderwijs voor burgerschap

Het bieden van onderwijs voor burgerschap, vanaf jonge leeftijd, is van groot belang, omdat begrip en kennis over dit onderwerp en de manier waarop het hun leven beïnvloedt, cruciaal kunnen zijn voor het aanmoedigen van burgerparticipatie, het bevorderen van een gevoel van verbondenheid, het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden, het bevorderen van democratische waarden en het bevorderen van burgerschap. Het geeft mensen in het algemeen de middelen om een betere toekomst op te bouwen. Naast het opleiden tot burgerschap kan het bevorderen van de waarde van participatie als een vorm van burgerschap worden bereikt door middel van een verscheidenheid aan technieken, zoals onderwijs; bereik en betrokkenheid; toegang tot informatie; het aanmoedigen van politieke betrokkenheid, en ten slotte het erkennen en belonen van deelname.

Primary school children
Image by zinkevych on Freepik

Zoals eerder gezegd is het voorlichten van kinderen en jongeren over hun rechten en plichten als burgers van cruciaal belang om het belang van participatie te bevorderen. Dit kan worden bereikt door middel van schoolcurricula, naschoolse activiteiten en gemeenschapsorganisaties. Wat betreft de manier waarop we kinderen en jongeren kunnen leren over burgerschap, is het belangrijkste principe om hen met hetzelfde respect te behandelen en dezelfde waarde te erkennen die hun bijdragen hebben als wij dat voor een volwassene zouden doen. Vanaf dat moment kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals: Leerlingen leren hoe ze met conflicten kunnen omgaan op een manier die de individuele vrijheden van anderen respecteert; het uitleggen en stimuleren van studenten om kennis te maken met en deel te nemen aan medezeggenschapsraden of studentenverenigingen; het mogelijk maken van samenwerkende schoolregels met leerlingen (zonder enig vooroordeel of vooraf bepalen wat de regels zullen zijn); laat leerlingen op democratische wijze overeenstemming bereiken over de regels (tenminste een paar) om te laten zien hoe belangrijk het is om regels te volgen waar zij zelf invloed op hebben; creëren door middel van fondsenwerving, bakverkoop of gemeenschapsvoedselbanken op school om iets terug te geven aan hun gemeenschap. 9

Volwassenenonderwijs

Wat betreft de educatie van volwassenen als het om burgerschap gaat, bevelen wij de kernconcepten aan die zijn beschreven in het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren “Addressing Global Citizenship Education in Adult Learning and Education”, waarvan het voornaamste doel is om volwassenen een blijvend inkomen te geven om weten, doen, zijn en samenleven. 10

Source: Nikolitsa-Winter, et al (2019)

Het algemene idee blijft dat: net zoals digitale vaardigheden voortdurend in vraag zijn en moeten worden bijgewerkt volgens het traject en de evolutie van de technologie, hetzelfde geldt voor burgerschap en de vaardigheden die nodig zijn om een actieve deelname aan de samenleving te bevorderen. Om dit te laten gebeuren moeten we de mogelijkheden voor individuen en groepen om deel te nemen aan de samenleving dynamiseren, wat alleen vruchtbaar zal zijn als de betrokken elementen een gemeenschappelijk begrip en een gemeenschapsgevoel delen.

Onderwijs voor burgerschap
Join the conversation
Scroll to top