Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Reflectie en demonstratie

Wij willen dat u nadenkt en nadenkt over de ideeën die in dit deel van het hoofdstuk worden besproken. Bent u het ermee eens dat er meer belang moet worden gehecht aan het vermogen om een gemeenschapsgevoel, solidariteit en respect voor andere leden van de samenleving te bevorderen? Is het bevorderen van tolerantie jegens diverse culturen en etniciteiten een prioriteit waarmee zowel regeringen als burgers rekening moeten houden?

We geven graag een praktijkvoorbeeld van de film The Terminal, met in de hoofdrol Tom Hanks, losjes gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het vertelt het verhaal van een man die naar New York reist om de laatste wens van zijn overleden vader te vervullen. Als hij in New York aankomt, raakt zijn land in oorlog, waardoor hij een staatsburger van geen enkel land wordt zonder formeel paspoort, en krijgt hij toegang tot de Verenigde Staten van Amerika. Afgezien van het verhaal van deze man laat het zien hoe het hebben van basisvaardigheden, zoals taalkennis, maar ook burgervaardigheden zoals acceptatie, burgerwaarden, sociale rechtvaardigheid en de bereidheid om elkaar te helpen een verschil kunnen maken in het leven van iemand anders, zelfs als ze delen niet noodzakelijkerwijs vooraf dezelfde waarden of achtergrond.

Op basis van de ideeën die in dit hoofdstuk worden besproken en het praktische voorbeeld van de film ‘The Terminal’, onderzoek je het belang van het bevorderen van een gevoel van gemeenschap, solidariteit en respect voor andere leden van de samenleving. Moeten zowel regeringen als burgers meer belang hechten aan het bevorderen van tolerantie jegens diverse culturen en etniciteiten? Analyseer hoe basisvaardigheden, zoals taalkennis, en burgervaardigheden zoals acceptatie, burgerwaarden, sociale rechtvaardigheid en de bereidheid om anderen te helpen een verschil kunnen maken in het leven van iemand anders, zelfs als ze van tevoren misschien niet dezelfde waarden of achtergrond delen. Geef voorbeelden uit het echte leven om uw standpunt te ondersteunen.

Reflectie en demonstratie
Join the conversation
Scroll to top