Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Reflectie en demonstratie

 

 

Analyseer, in de context van de opkomst van populistische bewegingen in heel Europa en de mogelijke gevolgen voor democratische samenlevingen, de rol van burgerschapseducatie als een krachtig instrument bij het uitdagen en verdrijven van het conflict tussen mensen en elite dat vaak door populistische leiders wordt gebruikt. Hoe kunnen burgerschap, burgerwaarden en de groei van politieke kennis fungeren als een schild tegen populistische uitlatingen en bijdragen aan de ontwikkeling van een meer inclusieve en democratische politieke cultuur? Geef voorbeelden uit de praktijk en bewijsmateriaal om uw betoog te ondersteunen, waarbij u de multidimensionale aard van burgerschap benadrukt en het belang van het bevorderen van een gevoel van gemeenschap, empathie en tolerantie bij het bevorderen van eenheid en acceptatie onder de leden van de samenleving.

Reflectie en demonstratie
Join the conversation
Scroll to top