Let’s talk about populism and extremism (Porozmawiajmy o populizmie i ekstremizmie)
About Lesson

Streszczenie

Populizm jest złożonym zjawiskiem charakteryzującym życie codzienne. W każdej sytuacji (w szkole, pracy, biurze itp.) można spotkać się z populistycznymi wystąpieniami. Jeśli ich nie rozpoznasz, ryzykujesz uwiarygodnieniem informacji i danych, które mogą zostać zniekształcone i zmanipulowane. Dobra znajomość tego zjawiska, zdobycie niezbędnych umiejętności, aby sobie z nim poradzić i go powstrzymać, oznacza przyczynienie się do obrony europejskich wartości demokratycznych, ukazanie różnicy między zdrową rywalizacją polityczną a manipulacją, między wolnością opinii a rozpowszechnianiem fałszywych i tendencyjnych poglądów. Podobny dyskurs należy przeprowadzić także w przypadku ideologii ekstremistycznych, które pomimo pewnych różnic z populizmem, dążą do przybierania podobnych cech i podobnych celów, choć w oparciu o bardziej precyzyjne idee polityczne. Dlatego w module starano się zapewnić przegląd wiedzy i narzędzi, aby każdy mógł dysponować narzędziami umożliwiającymi wspólne budowanie zdrowszego i bardziej świadomego społeczeństwa z demokratycznego i politycznego punktu widzenia.


Posłuchaj wypowiedzi doktora Martina Mejstříka na temat definicji populizmu i powodów, dla których populizm rośnie w Europie.

Streszczenie
Join the conversation
Scroll to top