Let’s talk about populism and extremism (Porozmawiajmy o populizmie i ekstremizmie)
About Lesson

Formy dyskursu populistycznego

Liderzy populistyczni starają się nawiązać do obaw i frustracji obywateli, używając prostego i wciągającego języka, który wywołuje silne emocje. Koncentrują się na kwestiach, które dotyczą codziennych problemów ludzi, takich jak brak bezpieczeństwa ekonomicznego, imigracja, tożsamość narodowa i korupcja.

Picture: Governo italiano, CC BY 3.0 IT <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.en

Oprócz atrakcyjności emocjonalnej dyskurs populistyczny często opiera się na tworzeniu narracji „my kontra oni”. Liderzy populistyczni identyfikują grupę uznawaną za odpowiedzialną za problemy kraju i przeciwstawiają ją „narodowi”, do którego zwracają się, aby zbudować jednolitą wizję i walczyć z establishmentem lub interesami elity. Tego rodzaju uproszczona narracja dzieli świat na zgrabne kategorie przyjaciół i wrogów, tworząc polaryzację społeczną i polityczną. Kolejną cechą dyskursu populistycznego jest stosowanie prostych i przekonujących przekazów. Przywódcy populistyczni komunikują się bezpośrednio, unikając złożoności i niuansów. Używają haseł i sloganów, które zapadają w pamięć ludzi, oferując pozornie proste i natychmiastowe rozwiązania złożonych problemów. Taka strategia uproszczeń pozwala im dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i skutecznie przekazać swój przekaz.

Formy dyskursu populistycznego
Join the conversation
Scroll to top