Let’s talk about populism and extremism (Porozmawiajmy o populizmie i ekstremizmie)

Let’s talk about populism and extremism (Porozmawiajmy o populizmie i ekstremizmie)

About Course

Moduł ten ma na celu dostarczenie odpowiedniej i pogłębionej wiedzy na temat zjawisk populizmu i ekstremizmu. Dzięki temu zdobędziesz niezbędne umiejętności, aby móc sobie z nimi radzić w życiu codziennym. Moduł skierowany jest zatem do wszystkich zainteresowanych przyczynieniem się do ugruntowania wartości demokratycznych w naszym społeczeństwie.

Let’s talk about populism and extremism (Porozmawiajmy o populizmie i ekstremizmie)
Scroll to top