Let’s talk about populism and extremism (Porozmawiajmy o populizmie i ekstremizmie)
About Lesson

Definicja ekstremizmu

Ekstremizm to złożone zjawisko, które objawia się w różnych formach i kontekstach. Można to określić jako…

ideologia lub zespół przekonań i zachowań charakteryzujący się trzymaniem się radykalnych, skrajnych i często brutalnych wizji. Ekstremizm może mieć charakter polityczny, religijny, społeczny lub kulturowy i może dotyczyć grup lub jednostek zajmujących skrajne stanowiska wykraczające poza granice akceptowane przez społeczeństwo. Jednym z głównych elementów ekstremizmu jest absolutyzm ideologiczny.

Rodzaje ekstremizmu i ich cechy:

Polityczny

Odnosi się do radykalnych ideologii, których celem jest fundamentalna zmiana porządku politycznego. Może to obejmować skrajnie lewicowe lub skrajnie prawicowe ruchy polityczne, anarchizm i różne formy nacjonalizmu lub separatyzmu. Ekstremiści polityczni często odrzucają istniejące systemy i instytucje demokratyczne, starając się zastąpić je strukturami alternatywnymi.

Religijny

Polega na radykalnej interpretacji doktryn i przekonań religijnych, często prowadząc do usprawiedliwienia przemocy i nietolerancji. Ekstremiści religijni mogą próbować narzucać innym swoje poglądy religijne, odrzucać świeckie rządy i angażować się w akty terroryzmu w imię swojej wiary. Przykłady obejmują ekstremizm dżihadu, fundamentalizm religijny i separatyzm religijny.

Ideologiczny

Obejmuje radykalne przekonania, które są sprzeczne z normami i wartościami społecznymi, ale nie są nieodłącznie powiązane z religią ani polityką. Może to obejmować ruchy ekstremistyczne oparte na ideologiach takich jak rasizm, biała supremacja, etnonacjonalizm lub ekoterroryzm. Ekstremiści ideologiczni starają się promować swój światopogląd i mogą stosować przemoc lub nielegalne działania, aby wspierać swoją sprawę.

Definicja ekstremizmu
Join the conversation
Scroll to top